Toni Strubell i Trueta


Les mentides del PP
Editorial | Angle
Autor | Diversos
ISBN | 84-96103-22-6

Sense comentaris

Del "chapapote" de Galícia a la guerra de lIraq, de la polèmica Llei de reforma universitària al «decretazo» laboral, de les privatitzacions en «mans amigues» al control dels mitjans d'informació. D'Irak als Papers de Salamanca. L'actuació del Partit Popular al govern central ha estat contestada per amplis sectors socials, asfixiats per mesures regressives, radicals i dun aire sovint poc democràtic, en els límits de la Constitució. I és que el PP, emparat en la seva majoria absoluta, ha posat mà sense escrúpols allà on més li ha convingut. Del tempteig inicial ha passat a la pràctica política més dura, antisocial i espanyolista. Aquest llibre posa al descobert la imperant demagògia del PP: el seu discurs cínic, que del poder absolut en diu diàleg, de les retallades socials en diu progrés i de la dreta dura en diu centre. Un total de setze veus salcen per dir «no» a un PP sense complexos, que ja ni tan sols samaga de les seves intencions més reaccionàries.

Comentaris

No hi ha cap comentari a aquest article


Comenteu l'article
El comentari s'ha enviat correctament i està pendent de validació.