Toni Strubell i Trueta


maig 27


El diputat independentista de SI per Girona, Toni Strubell, porta...rà al Parlament propostes per a la millora del Parc del Aiguamolls (Alt Empordà) que li ha traslladat el regidor de SI a Castelló d’Empúries, el Sr. Joan Cortada. Aquestes propostes neixen del fet que SI considera que la política de la Generalitat –que només pressuposta uns €90.000 per a la gestió d’aquest important Parc- sovint va en un sentit contrari als interessos del Parc. També considera que a la Generalitat li falta “sensibilitat conservacionista” i que va en contra de la tendència general conservacionista de la UE d’estabilitzar els territoris que formen part dels Parcs Naturals i que els administracions en siguin propietàries. Per això SI no s’explica la venda de la finca Mornau als Aiguamolls i considera que el pas pot portar a la pèrdua de garanties i funcionalitat. Precisament el caràcter privat de gran part de la Reserva Integral I del Parc dels Aiguamolls és un dels més grans inconvenients -històricament- de cara a la seva protecció adequada i dificulta la seva definició com a “zona humida”. En aquest sentit SI pensa que la venda de la Finca Mornau, que forma part del Parc, és un greu pas enrere. Strubell ha declarat als mitjans: “passi el que passi, exigim que les closes de Mornau siguin conservades en el seu actual estat”. En aquest sentit, SI exigeix a la Generalitat que doni plenes garanties que les closes que l’acompanyen no siguin derivades a altres usos agrícols que no siguin el pasturatge, amb la conservació integral del biòtop arbrat que el caracteritza en l’actualitat. “Creiem especialment important aquesta política” afegeix Strubell “sobretot en un temps en què la recuperació d’una espècie especialment sensible i associat al biòtop com és el Gaig blau (Coracias garrulus), recentment en perill greu d’extinció al nostre país, hi està en vies de certa recuperació”. A més, SI vol proposar que les 10 hectàrees de l’entorn associades amb INCASOL puguin passar a ser directament gestionades per la direcció del Parc per assegurar-ne el millor aprofitament ecològic. Igualment SI vol recordar al Govern que les limitacions que suposa la no-gestió directa de l’estany de Vilaüt és un greu perjudici per al desenvolupament de les potencialitats ecològiques d’una àrea clau del Parc, fet que en el passat ha comportat crítiques en quant a la seva equiparabilitat amb les bases establertes al Conveni de Ramsar. Només serà amb la propietat material d’aquest espai, una assignatura pendent des de la creació del parc als anys 80, que s’aconseguirà la seva rendibilització ecològica. Aquestes qüestions han estat substanciades en preguntes al Govern que SI farà arribar a la premsa en breu.

Foto: Strubell i Cortada al Cortalet, seu del Parc dels Aiguamolls


Comentaris

No hi ha cap comentari a aquest article


Comenteu l'article
El comentari s'ha enviat correctament i està pendent de validació.